هیتر تابشی مدل LTV-50UT30 سانتی متر4.7 h/m3 گاز طبیعی و 3.9hg/h گاز مایع50 کیلو وات7.5 متر110 کیلوگرم75 سانتی مترکریت (Corit)

نمایش یک نتیجه